kvinna i bil av märket Volvo

Om undersökningen

Syfte

Det är fantastiskt att ha tillgång till bil och känna friheten som detta medför, men det är också viktigt att ha god översikt av hushållets utgifter. Trots det visar vår undersökning att många spontant saknar kunskap om att det finns tjänster som hjälper till att hålla koll på bilekonomin.

Livet runt bilen är en kartläggning av svenskarnas relation till bilägande. Syftet är att undersöka allmänhetens syn på och kunskap om bilekonomi.

Metod

Rapporten är baserad på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av CarPay och Volvofinans Bank, mellan den 1 och 7 oktober 2020. Sammanlagt intervjuades 1011 kvinnor och män i åldern 18-79 år som äger, privatleasar eller har tjänstebil. Undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som undersökts och de slutsatser som presenteras gäller hela populationen.

Målgrupp

Svenska allmänheten i åldern 18–79 år som äger, privatleasar eller har tjänstebil.